LAJME

Rreth Nesh

Vlerat

Integritet moral dhe profesional

Përkushtim i vazhdueshëm

Ligjshmëri në çdo hap të aktivitetit

Cilësia në qëndër të vëmendjes

Respekt për partnerët dhe komunitetin ku operojmë

 

Vizioni

Të punojmë me vizion të qartë për strukturimin ligjor teknik dhe profesional të aktivitetit të biznesit

duke synuar që të jemi të thjeshtë dhe të përsosur në atë çfarë bëjmë.

 

Shtetet ku operojmë

  • Shqipëri
  • Kosovë